Skip course categories

Skip available courses

Available courses

курсът щесъдържа задачи за ЗИП - Математика
Курс по Математика за 6 клас.
Курсът е предназначен за ученици от 1 г клас

Този курс е главно за ученици от ОУ "Васил Априлов" - гр. Бургас

Този курс е главно за ученици от ОУ "Васил Априлов" - гр. Бургас

Този курс е главно за ученици от ОУ "Васил Априлов" - гр. Бургас

За учениците от 7 клас! Важно!
математика - ЗИП

Подготвителен курс за кандидатстване в ПМГ гр.Бургас след 4 клас.
7th grade students

The course is for 5th and 6th grade students!

курс за сложно изречение
Курсът е предназначен за ученици от 2. клас
Курсът е предназначен за ученици от І и ІІ клас.
Курсът е предназначен за учениците от I - IV клас!
Кърсът ще съдържа преговор на уч. материал 1-4 клас за външно оценяване.
Курсът е за ученици с повишен интерес към Историята, защото който не познава ИСТОРИЯТА си остава дете!
Курсът е предназначен за ІІІ клас, с цел покриване на ДОИ
презентации за ученици от 7 клас
презентации за ученици от 7 клас

За да се регистрирате в този курс- код 28.